De Chinese yuan heeft zich nog lang niet gevestigd als wereldreservemunt, maar de koers van de yuan is gedaald en het aandeel van de Chinese yuan in de wereldwijde deviezenreserves is gedaald tot het laagste niveau in drie jaar.

De geleidelijke maar gestage daling sinds begin 2022 weerspiegelt het onbehagen van de internationale gemeenschap om in China te investeren, wat vorig jaar tot uiting kwam in een enorme uitstroom van buitenlands kapitaal uit de Chinese aandelen- en obligatiemarkten.

Hoewel de Chinese economie in het kielzog van COVID-19 eindelijk uit het dal lijkt te klimmen, zijn er genoeg redenen waarom reservebeheerders nog steeds overtuigd moeten worden om de renminbi, of yuan, te herladen.

China is een wereldwijde economische en financiële supermacht en de rol van de yuan in grensoverschrijdende handel en transacties neemt toe. Maar er zijn vragen over de economische macht, onrust over de kapitaalcontroles en bezorgdheid over de geopolitieke allianties en het militarisme van het land.

De allure van de yuan als wereldwijde reservemunt is aan het vervagen.

Uit de meest recente gegevens van het Internationaal Monetair Fonds over de samenstelling van de deviezenreserves (Cofer) blijkt dat van de 11,45 biljoen dollar aan deviezenreserves in de wereld waarvan de uitsplitsing naar valuta bekend is, eind vorig jaar 2,29% in renminbi was.

Dat is het laagste aandeel sinds het vierde kwartaal van 2020, en een aanzienlijke daling ten opzichte van de piek van 2,83% in het eerste kwartaal van 2022.

Centrale banken en reservebeheerders over de hele wereld hebben hun toewijzing aan de yuan in elk van de laatste zeven kwartalen verlaagd. In bijna twee jaar tijd is het yuan-aandeel in hun FX-reserves met een vijfde gekrompen.

Michael Cahill, een FX strateeg bij Goldman Sachs in Londen, merkt op dat Chinese staatsobligaties reservebeheerders niet langer de opbrengstpremie ten opzichte van obligaties uit de ontwikkelde wereld bieden die ze hadden toen het IMF de yuan in 2016 voor het eerst opnam in zijn Cofer-gegevens.

En het is geen toeval dat de FX-reserve van de Chinese valuta begon te krimpen in het eerste kwartaal van 2022, toen Pekings bondgenoot Rusland Oekraïne binnenviel.

"Het is ook zeker mogelijk dat geopolitiek een rol heeft gespeeld. In de academische literatuur is vastgesteld dat het beheer van reserves deels wordt bepaald door geopolitieke afstemming, en dat lijkt zeker overeen te komen met wat we hebben gezien," aldus Cahill.

DUIDELIJKE TREND

Van de 10 landen die regelmatig een geografische uitsplitsing van hun reservebezit rapporteren, heeft geen enkel land zijn yuan-bezit sinds het eerste kwartaal van 2022 verhoogd.

Hoewel deze gedetailleerde rapporten slechts een klein deel van de wereldwijde reserves vertegenwoordigen, denkt Cahill dat hun houding ten opzichte van de yuan een "opmerkelijke verschuiving" in het beheer van FX-reserves betekent.

De zichtbaarheid van de Russische FX-reserves nam af na de invasie van Oekraïne. Maar eind 2021 was Rusland de grootste houder van yuanreserves, met ongeveer een derde van alle internationaal aangehouden yuan-reserves, volgens analisten van ING.

Zij denken ook dat Moskou die voorraad na de invasie heeft verkleind, omdat het reserves moest verkopen om zijn uit de pan rijzende begrotingstekort te financieren.

Aan de andere kant is het goed mogelijk dat sommige kleinere landen buiten de 149 landen die zijn opgenomen in de Cofer-dataset van het IMF, het aandeel van de yuan in hun FX-reserves de afgelopen paar jaar hebben verhoogd.

Kortom, het is moeilijk om de stromen van FX-reserves met echte zekerheid te meten, maar zoals ING aangeeft, is het algemene beeld duidelijk - de renminbi is slechts één van de twee valuta's, samen met de euro, waarvan het aandeel in de mondiale FX-reserves in de periode 2022-23 daalde.

Dit is een duidelijke ommekeer ten opzichte van de begindagen van de yuan als wereldwijde reservevaluta. Uit de Cofer-gegevens van het IMF blijkt dat zijn eerste aandeel in de gerapporteerde FX-reserves eind 2016 1,08% bedroeg, wat bijna verdrievoudigde tot een piek van 2,83% begin 2022.

In nominale termen begonnen de in yuan uitgedrukte FX-reserves op $90,8 miljard en bereikten een hoogtepunt van $337,3 miljard eind 2021. Ze eindigden vorig jaar op $261,7 miljard.

Het aandeel van de yuan in de reserves daalt ook in wisselkoersgecorrigeerde termen, volgens Goldman Sachs. Ze bereikten eind vorig jaar ook een dieptepunt in drie jaar, hoewel de daling geleidelijker is verlopen en de vorige piek niet zo hoog was.

Reservebeheerders hebben de neiging om conservatief te zijn, en veranderingen in valutatoewijzingen zijn meestal geleidelijk. Dat komt omdat beheerders de neiging hebben om tegen wisselkoersschommelingen in te gaan om de samenstelling van hun reserves stabiel te houden - dat wil zeggen, ze kopen meer van een valuta wanneer deze verzwakt.

Maar volgens analisten van JP Morgan is de yuan de laatste tijd de "duidelijkste uitzondering" op deze regel. Diversificatie weg van de yuan is doorgegaan ondanks de 10% daling van de munt ten opzichte van de dollar in de periode 2022-23.

(De hier geuite meningen zijn die van de auteur, een columnist voor Reuters).