Chewy is de leider in deze sector in de Verenigde Staten, en heeft zowat een derde van de markt in handen. Het bedrijf had ooit meer dan de helft in handen voordat Amazon aan de horizon verscheen – en een ander derde van de markt in handen kreeg – en de kaarten zo weer werden geschud.

De omzet van Chewy is tijdens de pandemie verdubbeld maar is sindsdien gestabiliseerd. De verkopen stegen in het eerste halfjaar van 2023 met 14,5 %, wat volledig te danken was aan prijsverhogingen. Het aantal "actieve" klanten blijft stabiel.

Dankzij de schaal die het heeft bereikt, kan Chewy eindelijk de kosten van de logistiek afschrijven - de echte uitdaging van zijn activiteiten gezien de aard van de geleverde producten, die zwaar en omvangrijk zijn. Bij gebrek aan echte winst zijn de rekeningen nu in evenwicht.

Het is jammer dat deze positieve ontwikkeling niet heeft geleid tot inkopen van aandelen op de markt door leden van het managementteam, vooral gezien de waardering die sinds de komst en opkomst van Amazon blijft steken op 1x de omzet.

De concurrentie van de gigant uit Seattle valt zeker niet te onderschattenmaar Chewy heeft wel een activiteit met negatief werkkapitaal ontwikkeld, naast het behoud van een schuldenvrije balans.

We herinneren eraan dat het bedrijf zes jaar geleden, voor zijn beursnotering, werd overgenomen tegen 2x zijn omzet, ondanks een zorgwekkende schuld en verkopen die tien keer lager waren dan vandaag.