De omzet van Ease2pay N.V. steeg met EUR 1.504 duizend tot EUR 1.617 duizend (2021: EUR 113 duizend). Deze stijging is het gevolg van de acquisitie van Involtum op 20 januari 2022. Het nettoverlies over het eerste halfjaar van 2022 bedroeg EUR 1.267 duizend (2021: EUR 374 duizend verlies). De overige bedrijfskosten bedroegen EUR 840 duizend (2021: EUR 82 duizend) en omvatten circa EUR 580 duizend voor de acquisitiekosten van Involtum.

De Directie en de Raad van Commissarissen van Ease2pay hebben de halfjaarcijfers 2022 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Met dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2022 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2022 weergeeft.

Het halfjaarbericht van Ease2pay N.V. over het eerste halfjaar 2022 is bijgevoegd.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 30 september 2022

Verdere informatie:         EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

 

Bijlage

  • Persbericht en halfjaarbericht 2022

Primary Logo