Het bestuur van NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust heeft een onmiddellijke verlaging aangekondigd van de maandelijkse uitkering van de REIT aan de aandeelhouders van $0,06667 per eenheid naar $0,03 per eenheid, of van $0,80 per eenheid naar $0,36 per eenheid op jaarbasis. De uitkering zal op 16 oktober 2023 worden betaald aan geregistreerde houders van deelnemingsrechten per 29 september 2023.