NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen: 0894.555.972

Uitstaande aandelen en stemrechten

Dit overzicht werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:129, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Op 8 maart 2024 heeft TINC NV 36.363.637 uitstaande aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

__________________________

TINC NV - Uitstaande aandelen en stemrechten

1

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

TINC Comm. VA published this content on 08 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 March 2024 10:06:09 UTC.