In de grote kakofonie rond kunstmatige intelligentie is het relatief eenvoudig om de eerste winnaars te identificeren van wat zich aandient als een disruptieve technologie. Microsoft, eerder genoemd, is  daar één van. Maar het wordt ingewikkelder als we dieper willen graven, omdat de variabelen te talrijk en soms te nieuw zijn om een helder beeld te krijgen. We vonden het interessant om een origineel standpunt in te nemen in het huidige debat door te kijken naar Wolters Kluwer.

Heksenjacht

Toen de conversatiebot ChatGPT voor het grote publiek werd opengesteld, haastten beleggers zich om bedrijven te ontvluchten die veel te verliezen hadden. Onder de eerste doelwitten waren bedrijven die schrijfcontrole en -herformattering aanbieden, zoals het Amerikaanse Chegg, het eerste zondebok van het KI-tijdperk. Maar ook Europese uitgevers en uitgevers van vakpublicaties zoals Pearson, Relx en dus Wolters Kluwer, werden dooreengeschud. Als een intelligent systeem, zelfs een kunstmatige, kwalitatieve content kan produceren, wat is dan nog het nut van deze bedrijven? Die reflex is niet ongegrond. Toch waren er snel stemmen die benadrukten dat professionele informatievoorziening een hoogwaardige basis vereist waar gebruikers op kunnen vertrouwen. Vraag maar aan ChatGPT 3.5 wat het denkt van koeieneieren…

Als kennisplatform staat Wolters Kluwer, misschien tegen de intuïtie in, aan de goede kant. De beschermde en hoogwaardige content is waardevol. De groep gebruikt al lang KI-oplossingen om haar aanbod aantrekkelijker te maken. Kortom, ze is niet verrast door de recente omwentelingen. CEO Nancy McKinstry herhaalt dat de inzet van nieuwe KI-tools de waarde van de diensten van haar bedrijf alleen maar zal verhogen. Ze heeft er natuurlijk alle belang bij om dit te beweren, maar Wolters Kluwer heeft wel degelijk troeven in handen.

Topklasse qua financiële prestaties

Financieel gezien is het Nederlandse bedrijf een mooie winstmachine. De rendementsratio's zijn al tien jaar stijgende, de balans is gezond en een groot deel van de inkomsten (80 %) is recurrent dankzij abonnementen.

Fiscaal tijdperk: december 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Omzet 1 4.612 4.603 4.771 5.453 5.584 5.935 6.307 6.690
EBITDA 1 1.382 1.422 1.514 1.730 1.775 1.943 2.092 2.249
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 1.089 1.124 1.205 1.424 1.476 1.590 1.723 1.865
Operationele Marge 23,61% 24,42% 25,26% 26,11% 26,43% 26,79% 27,32% 27,88%
Resultaat voor belastingen (EBT) 1 858 937 929 1.276 1.297 1.415 1.558 1.697
Nettowinst (verlies) 1 669 721 728 1.027 1.007 1.095 1.196 1.298
Nettomarge 14,51% 15,66% 15,26% 18,83% 18,03% 18,45% 18,96% 19,4%
WPA 2 2,460 2,700 2,780 4,010 4,090 4,554 5,068 5,617
Free Cash Flow 1 876 907 1.010 1.220 1.164 1.311 1.482 1.560
FCF-marge 18,99% 19,7% 21,17% 22,37% 20,85% 22,09% 23,5% 23,32%
Kasstroomconversie (ebitda) 63,39% 63,78% 66,71% 70,52% 65,58% 67,48% 70,84% 69,39%
Kasstroomconversie (nettowinst) 130,94% 125,8% 138,74% 118,79% 115,59% 119,72% 123,92% 120,2%
Dividend per aandeel 2 1,180 1,360 1,570 1,810 2,080 2,241 2,462 2,686
Datum van publicatie 26/02/20 24/02/21 23/02/22 22/02/23 21/02/24 - - -
1EUR in Miljoen2EUR
Geschatte gegevens

Deze solide basis heeft het bedrijf in staat gesteld om in de loop der tijd het technologische aandeel van haar activiteiten te versterken, door nieuwe digitale tools aan te bieden aan veeleisende klanten in sectoren waar geen ruimte is voor onnauwkeurigheid. Een derde van de omzet komt van belasting- en accountancyprofessionals. Ongeveer 27 % komt uit de gezondheidssector en 24 % uit governance en compliance. Juridische diensten (ongeveer 17 % van de inkomsten) maken het plaatje compleet. Sinds dit jaar is er een vijfde divisie bijgekomen, die zich richt op ESG en maatschappelijke prestaties. De marges zijn hoog, vooral in de gezondheidszorg en de belastingsector, de klanten zijn loyaal en deels gebonden, en de geografische diversificatie is sterk gericht op de dynamische Noord-Amerikaanse markt, die 64 % van de inkomsten genereert.

De uitdaging voor Wolters Kluwer is nu om te zien of deze machine in het KI-tijdperk net zo efficiënt blijft draaien, of dat elke willekeurige chatbot in staat zal zijn om de vragen van de belastingadviseur of de behoeften van de klinische onderzoeker te beantwoorden zonder dat men iets of bijna niets hoeft te betalen. Vanuit ons perspectief hebben goed georganiseerde en gerespecteerde kennisspecialisten zeker de mogelijkheid om KI te gebruiken om hun positie te versterken in plaats van vermalen te worden door de machine.