Yuanta Financial Holding Co., Ltd. kondigde een besluit van de raad van bestuur aan tot goedkeuring van een dividend in contanten aan aandeelhouders van TWD 1,10 per aandeel voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. otaal bedrag aan contanten dat aan aandeelhouders is uitgekeerd van TWD 13,957,990,615.