Benoeming van gezamenlijke bedrijfssecretarissen (Hong Kong) en vertegenwoordiger voor effectenzaken Om de secretaris van de raad van bestuur van Zijin Mining Group Co. Ltd. bij te staan bij het uitvoeren van de werkzaamheden inzake informatieverstrekking van Hong Kong en Shanghai, heeft de raad besloten mevrouw Zhang Yan en de heer Ho Kin Wai aan te stellen als gezamenlijke bedrijfssecretarissen (Hong Kong). Mevrouw Zhang Yan is ook aangesteld als vertegenwoordiger van de vennootschap voor effectenzaken.

Mevrouw Zhang Yan, 45 jaar oud en geboren in september 1977, behaalde in juni 2000 een bachelordiploma (hoofdvak beleggings-economie) aan de Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. Zij trad in 2000 in dienst bij de onderneming. Zij is voornamelijk verantwoordelijk voor (i) het toezicht op de corporate governance van de Onderneming zoals vereist volgens de regels voor de notering van aandelen op de Shanghai Stock Exchange en andere relevante wet- en regelgeving in de Volksrepubliek China; (ii) het toezicht op de door de Onderneming uitgevoerde aandelenfinancieringstransacties; (iii) behandelen van de investeringsrelaties en public relations van de Onderneming; (iv) samenwerken binnen verschillende afdelingen van de Groep en met externe professionele adviseurs bij het voorbereiden van tijdige publicaties en deponeringen in overeenstemming met de regels van de Shanghai Stock Exchange; en (v) zorg dragen voor de algemene juridische en regelgevende nalevingsfuncties van de Groep.

Zij fungeert sinds december 2019 als de vertegenwoordiger voor effectenzaken van de Vennootschap. Mevrouw Zhang Yan behaalde in december 2005 het door het toenmalige Ministerie van Personeelszaken van de Volksrepubliek China verleende intermediaire certificaat van bedrijfskunde en in november 2008 het door de Shanghai Stock Exchange afgegeven Qualification Certificate of Board Secretary. De heer Ho Kin Wai, 39 jaar oud en geboren in juni 1983, behaalde een bachelor in bedrijfsadministratie aan de Hong Kong University of Science and Technology.

Hij is lid van het Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, het Hong Kong Chartered Governance Institute en het Chartered Governance Institute, en heeft de kwalificaties van Chartered Secretary, Chartered Governance Professional en Certified Public Accountant van Hong Kong. Hij trad in juli 2013 in dienst van de onderneming en was assistent-bedrijfssecretaris, bedrijfssecretaris van Gold Mountains (H.K.) International Mining Company Limited. In augustus 2022 werd hij gepromoveerd tot senior company secretarial manager.

De heer Ho Kin Wai was voornamelijk verantwoordelijk voor het assisteren van de voormalige bedrijfssecretaris (Hong Kong) bij het uitvoeren van verwante taken, waaronder het plannen van algemene vergaderingen en vergaderingen van de Raad en comités van de Raad, ervoor zorgen dat de Vennootschap voldoet aan haar verplichting tot openbaarmaking van informatie zoals vereist onder de toepasselijke wetten, regels en voorschriften in Hong Kong, alsmede het bijwonen van de algemene administratieve en regelgevende nalevingsfuncties van de Groep.