Toonaangevende leiders

Alle informatieOndernemingenMarktenEconomie & ForexgrondstoffenRenteToonaangevende leidersFinanciŽle professionalAgendaSectoren 
HomepaginaAl het nieuwsHet meest gelezen nieuwsBiografieŽn van bedrijfsleiders
Geboortedatum : 28/06/1971
Geboorteplaats : Pretoria - Zuid-Afrika
Belangrijkste bedrijven : Tesla, Inc. - Endeavor Group Holdings, Inc.
Biografie : Founder of 8 different companies, including: Tesla, Inc., Tesla Energy Operations, Inc. and PayPal,

In een confrontatie met Elon Musk heeft de SEC met de ogen geknipperd

24/05/2022 | 17:14
FILE PHOTO: Tesla CEO Elon Musk leaves Manhattan federal court

De Amerikaanse toezichthouders op de effectenhandel hebben hun slag geslagen in de omgang met Elon Musk, grotendeels omdat een rechtszitting in april 2019 over een verklaring die hij op Twitter over Tesla heeft afgelegd, niet naar hun zin is gegaan, volgens vier bronnen die van de zaak op de hoogte zijn.

De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de rechtbank gevraagd om de miljardair in minachting te houden, omdat een tweet van de Tesla Inc. CEO - die de productie bij de autofabrikant voorspelde - in strijd was met een rechterlijke overeenkomst die Musk het jaar daarvoor had ondertekend om sommige van zijn mededelingen door een advocaat te laten doorlichten.

Door te proberen zijn uitlatingen te beteugelen, begaf de SEC zich op betrekkelijk onbekend terrein. De regels van de SEC vereisen dat openbare bedrijven en hun leidinggevenden nauwkeurige informatie bekendmaken die voor beleggers van belang kan zijn, via kanalen waarvan beleggers weten dat ze die in de gaten moeten houden. Meestal wordt niet gespecificeerd hoe bedrijven dat moeten doen.

Maar de opmerkingen van rechter Alison Nathan uit 2019 - die de voorwaarden van de overeenkomst tussen Musk en de SEC "zacht" vond en hen aanspoorde tot een vergelijk te komen - klopten het vertrouwen bij de ambtenaren die de zaak overzien, dat de rechter hen zou steunen als zij zouden proberen zijn activiteiten op Twitter te vervolgen, zeiden de vier bronnen.

Uit interviews met personen die met de situatie vertrouwd zijn - en uit een onderzoek van rechtbankdocumenten en e-mails van de SEC en Tesla die de media via een verzoek om openbare documenten hebben verkregen - blijkt dat SEC-functionarissen er in de nasleep van Nathan's opmerkingen voor hebben gekozen Musk aan te sporen zich aan de overeenkomst te houden, in plaats van via de rechter te proberen hem te vervolgen.

Woordvoerders van de SEC weigerden commentaar te geven op haar handhavingszaken met Musk. Woordvoerders van Tesla en Twitter en een vertegenwoordiger van rechter Nathan reageerden niet op verzoeken om commentaar voor dit verhaal.

De advocaat van Musk, Alex Spiro, reageerde niet op verzoeken om commentaar op de beraadslagingen van de SEC, maar uit rechtbankverslagen en e-mails van Tesla blijkt dat hij en andere advocaten van de Tesla-baas betwisten dat de tweets van Musk de overeenkomst hebben geschonden.

Nu Musk's gebruik van de sociale media onder de loep wordt genomen nadat hij een bod heeft uitgebracht om Twitter te kopen, werpen de interviews en documenten licht op de visie van de toezichthouder op zijn relatie met de miljardair, die nu de rijkste man ter wereld is. Hij heeft 95 miljoen volgers op Twitter en noemde de SEC in een interview in april "klootzakken".

De bronnen zeiden dat zij niet bekend zijn met de huidige denkwijze van de SEC, die sinds het aantreden van president Joe Biden in januari 2021 een nieuwe leiding heeft gekregen. Onder de nieuwe voorzitter, Gary Gensler, heeft het agentschap toegezegd hard op te treden tegen herhaald wangedrag en aan te dringen op zwaardere straffen.

Het heeft onlangs meer onderzoeken naar Musk geopend. Daaronder een onderzoek naar twee van zijn tweets van november, waarin hij vroeg of hij aandelen in Tesla moest verkopen, zo blijkt uit rechtbankdocumenten over de schikking van Musk met de SEC.

Nathan is in maart gepromoveerd tot het in New York gevestigde 2nd U.S. Circuit Court of Appeals. Een nieuw toegewezen rechter in de zaak, Lewis Liman, heeft vorige maand in het voordeel van de SEC beslist.

"MATERIËLE INFORMATIE"

De strijd van de SEC met Musk begon op 7 aug. 2018, toen de CEO, wiens bedrijf de beleggers sinds 2013 had gezegd zijn Twitter-feed in de gaten te houden, de Tesla-aandelen de hoogte injoeg door te tweeten "funding secured" om het beursgenoteerde bedrijf naar de beurs te brengen. De SEC opende een onderzoek: Zij ontdekte dat Musk toen nog niet eens met een potentiële financieringsbron had gesproken over de belangrijkste voorwaarden van de deal, zo bleek later uit gerechtelijke stukken van de SEC.

Musk zegt dat de financiering verzekerd was.

In september 2018 vertelden ambtenaren van het agentschap Musk dat hij een keuze had: Strenge aanklachten over de tweet voor de rechter aanvechten of schikken en minder zware straffen ondergaan, zei een van de bronnen.Tesla-aandelen waren rond de $300, tegen meer dan $650 vandaag. Musk stemde in met een schikking.

Tijdens de hoorzitting van 4 april 2019 zei Nathan, in commentaar aan de SEC over de taal van de schikking over welke tweets doorgelicht moeten worden: "Deze zaak is ongewoon." Haar verkenning van de voorwaarden van de schikking is nog niet eerder in detail gemeld.

Volgens de schikking moet Tesla een proces opzetten om toezicht te houden op alle communicatie van Musk over het bedrijf, waaronder het inhuren of aanwijzen van een "ervaren effectenadvocaat" om de berichten op de sociale media door te lichten. Musk stemde er ook mee in dat hij schriftelijk zou verklaren dat hij zich aan de regels had gehouden, en daarvan bewijs zou leveren; en dat hij zou aftreden als voorzitter van Tesla, terwijl hij CEO zou blijven. Er werd geen einddatum voor de regeling vastgesteld.

Volgens het doorlichtingsproces moest Musk vooraf toestemming vragen voor schriftelijke mededelingen - waaronder tweets - die informatie bevatten "of redelijkerwijs zouden kunnen bevatten" die voor Tesla-aandeelhouders van belang is.

Maar de beslissing of ze materiële informatie bevatten, werd aan Musk en Tesla overgelaten.

Minder dan zes maanden later, op 19 feb. 2019, tweette Musk dat Tesla dat jaar "ongeveer 500k" auto's zou maken. Indien niet doorgegeven, was dit aantoonbaar een overtreding van de schikking, omdat productiecijfers marktgevoelige informatie kunnen zijn, zeiden SEC-ambtenaren in gerechtelijke archieven.

De SEC-medewerkers vroegen Tesla of Musk de tweet ter doorlichting had voorgelegd. Dat had hij niet gedaan, vertelden de advocaten van Tesla aan de SEC. De SEC zei in de gerechtelijke klacht dat toen zij de tweet van Feb. 2019 bekeek, zij ontdekte dat Musk geen voorafgaande goedkeuring had gevraagd voor enige Tesla-gerelateerde tweets sinds het doorlichtingssysteem van start ging. Haar advocaat vertelde de rechtbank: "Mr. Musk heeft meer dan 80 keer over Tesla getweet, en de SEC dacht er niets van. Wij gingen ervan uit dat iedereen te goeder trouw te werk ging."

De advocaten van Tesla zeiden in een gerechtelijk stuk dat Musk geen voorafgaande goedkeuring had gevraagd, omdat hij "geen materiële informatie over Tesla heeft getwitterd."

"REDELIJKHEIDSBROEK"

Voor SEC-ambtenaren was de overtreding van Musk duidelijk, vertelden vier van de bronnen aan Reuters.

In april 2019 stapten zij naar de rechtbank in New York om te bepleiten dat Musk in minachting van de rechtbank moest worden gehouden - een ernstige aanklacht die kan leiden tot boetes of gevangenisstraf. De SEC wilde dat de rechter Musk zou bevelen maandelijks aan het agentschap verslag uit te brengen over zijn naleving en escalerende boetes voor overtredingen af te dwingen, vertelde haar advocaat de rechter tijdens de hoorzitting.

De SEC-functionarissen meenden dat zij de overhand hadden, omdat zij meenden dat de overtreding ondubbelzinnig was, zeiden de vier bronnen, van wie er twee directe kennis van de zaak hebben.

Ingevolge een arrest van het Hooggerechtshof van 1976 hebben de regels van de SEC materiële informatie die een openbaar bedrijf moet bekendmaken, gedefinieerd als zaken die "een redelijk investeerder" waarschijnlijk belangrijk zou vinden. De eis van de regelgever in de deal met Musk was ruimer dan dat, zo vertelde zij de rechtbank: "We would argue it essentially means unless something is obviously immaterial, it needs to get pre-approval."

De advocaten van Musk vertelden de rechtbank dat de interpretatie van de SEC van de doorlichtingsvereisten van de schikking "onjuist" en "te ruim" was.

Rechter Nathan betwistte wat zij omschreef als de "zachte" norm van de schikking om te beoordelen wanneer een tweet materieel is, zo blijkt uit het transcript van de rechtbank; zij was het ook eens met de advocaat van Musk dat de SEC had moeten proberen de kwestie buiten de rechtbank om op te lossen, en zei: "Dit schreeuwt om het uit te werken."

Nathan concludeerde niet of de tweets materieel waren, en deed ook geen uitspraak over de motie van minachting, zeggende: "Mijn oproep tot actie is dat iedereen diep ademhaalt, zijn redelijkheidbroek aantrekt, en dit uitwerkt."

SEC-functionarissen vonden dat zij geen andere keus hadden dan de schikking te herzien, aldus de vier bronnen. De SEC, Tesla en Musk kwamen overeen om specifieker te zijn over welke commentaren vooraf moeten worden goedgekeurd - met inbegrip van verklaringen over de financiële toestand van Tesla, voorgestelde of potentiële deals, productiecijfers en prestatieprognoses.

Nathan heeft die herziene overeenkomst op 30 april 2019 goedgekeurd.

DE TWEETS GAAN VERDER

In de daaropvolgende maanden vonden SEC-functionarissen dat Musk de grenzen van de herziene schikking verlegde, maar ze waren terughoudend om terug te keren naar de rechtbank, uit vrees dat Nathan hun klacht zou verwerpen en hen zou vermanen omdat ze de kwestie terugbrachten, zeiden drie bronnen.

Op 29 juli 2019 tweette Musk dat hij hoopte tegen het einde van het jaar "1.000 zonnedaken" per week te kunnen produceren; en op 1 mei 2020 dat de aandelenprijs van Tesla "te hoog" was. Elke tweet was voor de SEC aanleiding om contact op te nemen met Tesla en de advocaten van Musk om te vragen of ze vooraf waren goedgekeurd, volgens de SEC-correspondentie die over deze zaak naar Tesla was gestuurd en die door middel van verzoeken om openbare documenten was verkregen.

Musk had geen voorafgaande goedkeuring gevraagd; de advocaten van Tesla voerden in de e-mails aan de SEC aan dat dit niet nodig was. De regelgever was het daar niet mee eens. De SEC zei in e-mails dat zij probeerde het geschil uit te werken "in de geest van de richtlijn van het Hof", maar dat Tesla en de advocaten van Musk geweigerd hadden gevraagde documenten te verstrekken, of een "productieve dialoog" te voeren met SEC-medewerkers.

In juni 2020 e-mailde de SEC Musk met de mededeling dat het "het standpunt van de SEC was dat u de schikking hebt geschonden".

In plaats van naar de rechtbank terug te keren, zei de SEC echter: "Going forward, we urge you to comply."

Sommige SEC-functionarissen vonden dat de schikking Musk enigszins aan banden legde, wat hielp om de beleggers te beschermen, aldus de vier bronnen.

De SEC was ook ongemakkelijk over de risico's van de meest extreme stap - de deal schrappen en een rechtszaak beginnen - gezien de middelen van Musk, zeiden vier van de bronnen.

Bovendien was en blijft Musk de grootste aandeelhouder van Tesla, met ruwweg 16% van de aandelen vanaf eind april, dus het zou moeilijk kunnen zijn om te beweren dat hem uitsluiten als bestuurder of functionaris van een openbaar bedrijf in het belang van de aandeelhouders was of zijn greep op Tesla zou versoepelen, zeiden twee van de bronnen.

In maart vroeg Musk de rechtbank om zijn schikking met de SEC te vernietigen.

De nieuwe rechter in de zaak, Liman, verwierp het beroep van Musk in april. Hij vond dat de miljardair de deal van 2018 "betreurde" nu hij vond dat Tesla "onoverwinnelijk" was [L2N2WP1WY]. Een vertegenwoordiger van het hof zei dat Liman geen commentaar wilde geven.


© MarketScreener met Reuters 2022
Cijfers genoemd in het artikel
Verschil (%)KoersVerschil t.o.v. 1 jan (%)
TESLA, INC. -0.57%695.2 uitgestelde koers.-34.22%