De dochteronderneming van Advanced Soltech in China heeft drie orders getekend met Chinese industriële bedrijven. De orders hebben betrekking op installaties voor zonne-energie van in totaal ongeveer 6,7 megawatt (MW) en zullen naar schatting een jaarlijkse opbrengst uit de verkoop van elektriciteit opleveren van ca.

6,75 miljoen SEK, of ongeveer 135 miljoen SEK, gedurende de 20-jarige looptijd van de overeenkomst. De investering in de installaties, die eigendom zullen zijn van de volledige dochteronderneming van Advanced Soltech in China, bedraagt ca.

54 miljoen SEK en de start van de bouw is gepland voor het eerste kwartaal van 2023. De jaarlijkse besparing van koolstofdioxide-uitstoot wordt geschat op 5.400 ton. De projecten zijn winstgevend zonder subsidies.