Op 15 april 2022 heeft mevrouw Brittain Ezzes ontslag genomen als bestuurder van FTAC Hera Acquisition Corp. Het besluit van mevrouw Ezzes om ontslag te nemen was niet het gevolg van een geschil of onenigheid met de vennootschap over enige aangelegenheid in verband met de werking, het beleid (met inbegrip van het boekhoudkundig of financieel beleid) of de praktijken van de vennootschap. Op dezelfde datum heeft de Raad van Bestuur van de vennootschap mevrouw Laura Kohn met onmiddellijke ingang benoemd als bestuurder van de vennootschap.

Mevrouw Kohn zal zitting hebben in het Auditcomité van de Raad, dat volledig uit onafhankelijke bestuurders zal bestaan. Mevrouw Kohn zal recht hebben op dezelfde vergoeding voor haar mandaat als onafhankelijk bestuurder als momenteel voorzien is voor de andere onafhankelijke bestuurders die in de Raad zetelen.