Neuronetics, Inc. kondigde aan dat zij een 510(k) goedkeuring hebben ontvangen voor hun obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) Motor Threshold (MT) Cap technologie voor NeuroStar® Advanced Therapy for Mental Health. Het bepalen van de Motorische Drempel (MT) van een patiënt is een kritieke stap om het recept van de patiënt vast te stellen voordat de behandeling begint. NeuroStar onderscheidt zich als het enige TMS-systeem met FDA-goedkeuring voor MT Caps voor zowel OCD als depressieve stoornis (MDD).

De MT Cap vereenvoudigt de eerste plaatsing van de NeuroStar-spoel door een consistente startlocatie en een stapsgewijs proces om de motorische cortex van een patiënt in kaart te brengen, waardoor de tijd effectief wordt verkort en het aantal stappen wordt verminderd. De OCD MT Cap heeft dezelfde voordelen als de huidige MDD MT Cap. Dit is inclusief de compatibiliteit met Fast MTo, wat een tijdsbesparing tot 40% oplevert voor clinici en patiënten tijdens het eerste bezoek.