Hempalta Inc. is een niet-bindende intentieverklaring aangegaan om Trail Blazing Ventures Ltd. (TSXV:BLAZ.P.) over te nemen. (TSXV:BLAZ.P) van Darren Bondar en anderen voor CAD 9 miljoen in een omgekeerde fusietransactie op 11 oktober 2023. Hempalta Inc. heeft een definitieve fusieovereenkomst gesloten om Trail Blazing Ventures Ltd. over te nemen van Darren Bondar en anderen voor CAD 8 miljoen in een omgekeerde fusietransactie op 15 november 2023. Als gevolg van de voorgestelde transactie wordt elk uitgegeven en uitstaande gewoon aandeel Hempalta en inschrijvingsbewijs ingewisseld voor één gewoon aandeel van de resulterende emittent op een 1:1-basis. Naar verwachting zullen de uitstaande gewone aandelen en opties van Trail Blazing Ventures worden geconsolideerd op een 1,7:1 basis. Als onderdeel van de overeenkomst wordt verwacht dat 47.176.627 (op postconsolidatiebasis) gewone aandelen van de resulterende emittent zullen worden uitgegeven aan de houders van HEMPALTA-aandelen. Daarnaast heeft HEMPALTA momenteel in totaal CAD 565.000 aan converteerbare obligaties uitstaan, die naar verwachting automatisch zullen worden omgezet in 3.531.250 (op post-consolidatiebasis) HEMPALTA-aandelen in verband met de afsluiting van de Transactie. Bij voltooiing van de transactie zullen de huidige aandeelhouders van TBV naar verwachting in totaal ongeveer 23.529.412 (op post-consolidatiebasis) Gewone Aandelen van de Resulterende Emittent houden, wat ongeveer 28,43% van het minimum aantal Gewone Aandelen van de Resulterende Emittent en ongeveer 25,08% van het maximum aantal Gewone Aandelen van de Resulterende Emittent vertegenwoordigt. De huidige aandeelhouders van HEMPALTA zouden in totaal 50.707.877 (op post-consolidatiebasis) Gewone Aandelen van de Resultaatvennootschap houden, wat ongeveer 61,27% van het minimum aantal Gewone Aandelen van de Resultaatvennootschap en ongeveer 54,04% van het maximum aantal Gewone Aandelen van de Resultaatvennootschap vertegenwoordigt. In verband met de samenvoeging is het de bedoeling dat TBV wordt omgedoopt tot "Hempalta Corp. (de "Resulting Issuer") en zal naar verwachting worden verhandeld onder het symbool "HEMP". Tegelijk met de voltooiing van de transactie wordt verwacht dat bepaalde bestuurders en functionarissen van TBV ontslag zullen nemen en dat de bestuurders en functionarissen van de resulterende Emittent als volgt zullen zijn: Darren Bondar, als President, Chief Executive Officer en Bestuurder; Craig Steinberg, als Bestuurder; L. Russell Wilson, als Bestuurder; Adrian Stokes, als Bestuurder en Michael Ginevsky, als Corporate Secretary. Candace Ryan wordt Chief Financial Officer en Dan Balaban wordt directeur van de resulterende emittent.

De transactie is afhankelijk van goedkeuring door de minderheidsaandeelhouders van Trail Blazing Ventures, wettelijke goedkeuringen, goedkeuring van de beurs, goedkeuring van de transactie door de raden van bestuur van Trail Blazing Ventures en Hempalta, bevredigende afronding van due diligence, afronding van de onderhandse plaatsing en uitvoering van de definitieve overeenkomst. TBV en HEMPALTA verwachten de transactie midden tot eind januari 2024 af te ronden. Op 14 februari 2024 kondigde Trail Blazing Ventures aan dat de Beurs de Kwalificerende Transactie tussen HEMPALTA en Trail Blazing Ventures voorwaardelijk heeft aanvaard. De afronding van de in aanmerking komende transactie zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 19 maart 2024.

Hempalta Inc. heeft de overname van Trail Blazing Ventures Ltd. (TSXV: BLAZ) afgerond. (TSXV:BLAZ.P) van Darren Bondar en anderen in een omgekeerde fusietransactie op 19 maart 2024.