VGP NV stelt een gewoon dividend voor van ?80,5 miljoen (+7,3% ten opzichte van vorig jaar), evenals een uitzonderlijke aanvulling van ?20,5 miljoen als gevolg van de recordrecycling van nettokasmiddelen met de bestaande en nieuwe Joint Ventures in 2023. Dit brengt het totale jaarlijkse brutodividend op € 101 miljoen, of € 3,70 per aandeel.