VGP NV ('VGP') en AREIM Pan-European Logistics Fund (D) AB kondigen de ondertekening aan van de eerste seed closing tussen VGP en hun 50:50 joint venture, SAGA (de 'zesde joint venture'). De transactie omvat 17 logistieke gebouwen in 10 VGP Parken. De 17 gebouwen bevinden zich in Duitsland (6 parken, 8 gebouwen), Tsjechië (3 parken, 5 gebouwen) en Slowakije (1 park, 4 gebouwen).

De transactie met de SAGA Joint Venture zal de eerste closing zijn van een reeks die samen het vooraf overeengekomen investeringsdoel van 1,5 miljard euro zullen bereiken. De prijs van de closing is vastgesteld op een bruto activawaarde van 437 miljoen euro. Met de transactie zal VGP ongeveer 280 miljoen euro aan bruto kasopbrengsten genereren.

Na afronding van deze eerste closing van de SAGA Joint Venture zal haar vastgoedportefeuille bestaan uit ca. 450.000 m² bruto verhuurbaar oppervlak en is 100% verhuurd.