VGP NV stelt een gewoon dividend voor van ?80,5 miljoen (+7,3% ten opzichte van vorig jaar), evenals een buitengewone aanvulling van ?20,5 miljoen als gevolg van de record nettocashrecycling met de bestaande en nieuwe Joint Ventures in 2023. Dit brengt het totale jaarlijkse brutodividend op € 101 miljoen, of € 3,70 per aandeel.