Battery Minerals Limited heeft op 29 maart 2023 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2022. In dit verslag heeft haar accountant, KPMG LLP - Klynveld Peat Marwick Goerdeler, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming kan voortbestaan.