Xiamen Xiangyu Co, Ltd. heeft winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar bedroeg de omzet CNY 462.764 miljoen, tegen CNY 360.215 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg CNY 2.151 miljoen, tegen CNY 1.300 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,92 tegen CNY 0,54 een jaar geleden.