JB Hi-Fi Limited heeft een dividend aangekondigd voor de periode van zes maanden eindigend op 31 december 2022 van AUD 1,97000000 met als Record Date 24 februari 2023; Ex Date 23 februari 2023 en als Payment Date 10 maart 2023.