Vukile Property Fund Limited (JSE:VKE) ("Vukile") neemt kennis van de recente aankondiging van de Raad van Bestuur van Capital & Regional Plc (LSE:CAL) ("Capital & Regional") met betrekking tot een potentiële transactie. Vukile bevestigt dat het een niet-bindend indicatief voorstel heeft ingediend bij de raad van bestuur van Capital & Regional met betrekking tot een mogelijk bod in contanten en aandelen op het gehele geplaatste en nog uit te geven aandelenkapitaal van Capital & Regional Vukile's overweging van een dergelijk bod bevindt zich in een vroeg stadium. Deze aankondiging houdt geen vast voornemen in om een bod uit te brengen en er bestaat derhalve geen zekerheid dat er een bod op Capital & Regional zal worden uitgebracht, noch over de voorwaarden waaronder een bod zou kunnen worden uitgebracht.

In overeenstemming met Regel 2.6(a) van de Code moet Vukile uiterlijk op 20 juni 2024 om 17.00 uur ofwel een vaste intentie bekendmaken om een bod uit te brengen op Capital & Regional in overeenstemming met Regel 2.7 van de Code, ofwel aankondigen dat zij niet van plan zijn een bod uit te brengen op Capital & Regional, in welk geval de aankondiging zal worden behandeld als een verklaring waarop Regel 2.8 van de Code van toepassing is. Deze termijn wordt alleen verlengd met toestemming van Capital & Regional en het Overnamepanel in overeenstemming met Regel 2.6(c) van de Code.