Winmark Corporation heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur de uitkering van een driemaandelijks dividend in contanten aan aandeelhouders heeft goedgekeurd. Het kwartaaldividend van $0,80 per aandeel zal op 1 maart 2024 worden uitbetaald aan aandeelhouders die op 14 februari 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister zijn ingeschreven.