PuraPharm Corporation Limited heeft winstvoorspellingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. Voor die periode verwacht de groep een nettoverlies van niet meer dan 42 miljoen HKD, vergeleken met de geconsolideerde nettowinst van ongeveer 12,0 miljoen HKD die voor de overeenkomstige periode eindigend op 30 juni 2021 geboekt werd. Op basis van de momenteel beschikbare informatie meent de Raad dat het verwachte nettoverlies in de Interimperiode 2022 hoofdzakelijk te wijten is aan de vertraging van de handel in geconcentreerde Chinese medicijnkorrels in China, ten gevolge van het tijdelijk tekort aan het aantal voorgeschreven nationale normen en provinciale normen voor CCMG, wat het gebruik van CCMG in recepten door ziekenhuizen en klinieken heeft belemmerd, met een impact op de verkoop tijdens de Interimperiode 2022 tot gevolg; (2) het aanleggen van voorraden CCMG-producten door sommige ziekenhuizen vóór de invoering van het nieuwe beleid in november 2021, waardoor de vraag tijdelijk is gedaald na de invoering van het nieuwe beleid; en aangezien de kosten van CCMG die volgens de voorgeschreven nationale normen worden geproduceerd hoger zijn dan voorheen, moet de markt zich nog aanpassen aan de nieuwe hogere prijsstelling.

Het nettoverlies is ook gedeeltelijk toe te schrijven aan de eenmalige en non-cash waardeverminderingsverliezen van de biologische activa in verband met het plantagesegment van de Groep, wegens een vermindering van de verwachte toekomstige productie van ruwe Chinese kruiden.