Snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), zoals OpenAI's ChatGPT dat door Microsoft wordt gesteund, bemoeilijken de pogingen van regeringen om het eens te worden over wetten voor het gebruik van deze technologie.

Dit zijn de laatste stappen die nationale en internationale overheden nemen om AI-tools te reguleren:

AUSTRALIË

* Planningvoorschriften

Australië zal zoekmachines nieuwe codes laten opstellen om het delen van door AI gemaakt materiaal over seksueel misbruik van kinderen en de productie van deepfake versies van hetzelfde materiaal te voorkomen, aldus de internetregulator van het land op 8 september.

BRITTANNIË

* Planningvoorschriften

De Britse Competition and Markets Authority (CMA) heeft op 18 september zeven principes uiteengezet om ontwikkelaars verantwoordelijk te maken, om te voorkomen dat Big Tech de technologie in hun ommuurde platforms vastbindt en om concurrentiebeperkend gedrag zoals bundeling te stoppen.

De voorgestelde principes, die zes weken voordat Groot-Brittannië gastheer is van een wereldwijde top over AI-veiligheid, zullen de aanpak van AI ondersteunen wanneer de autoriteit in de komende maanden nieuwe bevoegdheden krijgt om toezicht te houden op digitale markten.

CHINA

* Tijdelijke regelgeving geïmplementeerd

China heeft een reeks tijdelijke maatregelen uitgevaardigd die vanaf 15 aug. van kracht zijn en op grond waarvan dienstverleners veiligheidsbeoordelingen moeten indienen en toestemming moeten krijgen voordat ze AI-producten voor de massamarkt uitbrengen.

Na goedkeuring door de overheid lanceerden vier Chinese techbedrijven, waaronder Baidu en SenseTime Group, hun AI-chatbots op 31 augustus.

EUROPESE UNIE

* Planningvoorschriften

EU-wetgever Brando Benifei, die de onderhandelingen over de AI-wet van de EU leidt, drong er op 21 september bij de lidstaten op aan om op belangrijke gebieden compromissen te sluiten, zodat er voor het einde van het jaar een akkoord kan worden bereikt. EU-wetgevers stemden in juni in met wijzigingen in een ontwerp van de wet en onderhandelen nu met EU-landen over de details voordat de ontwerpregels wetgeving kunnen worden.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep op 13 september op tot een wereldwijd panel om de risico's en voordelen van AI te beoordelen, naar analogie van het wereldwijde IPCC-panel dat beleidsmakers informeert over het klimaat.

FRANKRIJK

* Onderzoek naar mogelijke overtredingen

De Franse privacywaakhond CNIL zei in april dat het klachten over ChatGPT onderzocht nadat de chatbot tijdelijk was verboden in Italië.

G7

* Zoekt input voor regelgeving

De G7-leiders die in Hiroshima, Japan, bijeenkwamen, erkenden in mei de behoefte aan governance van AI en immersieve technologieën en kwamen overeen om ministers de technologie te laten bespreken in het kader van het "Hiroshima AI-proces" en eind 2023 verslag uit te laten brengen over de resultaten.

ITALIË

* Onderzoek naar mogelijke overtredingen

De Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming is van plan om AI-platforms te onderzoeken en experts op dit gebied in te huren, aldus een topambtenaar in mei. ChatGPT werd in april weer beschikbaar voor gebruikers in Italië, nadat het in maart tijdelijk was verboden vanwege zorgen van de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

JAPAN

* Onderzoek naar mogelijke inbreuken

Japan verwacht tegen het einde van 2023 regelgeving in te voeren die waarschijnlijk dichter bij de Amerikaanse houding staat dan de strenge die in de EU gepland zijn, zei een ambtenaar die dicht bij de beraadslagingen staat in juli.

De privacywaakhond van het land zei in juni dat het OpenAI had gewaarschuwd om geen gevoelige gegevens te verzamelen zonder toestemming van mensen.

POLEN

* Onderzoek naar mogelijke overtredingen

Polen's Bureau Bescherming Persoonsgegevens (UODO) zei op 21 september dat het een onderzoek instelde naar OpenAI naar aanleiding van een klacht dat ChatGPT de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming overtreedt. De naamloze klager zei dat OpenAI valse informatie over hen, die door ChatGPT was gegenereerd, niet had gecorrigeerd.

SPANJE

* Onderzoek naar mogelijke overtredingen

Het Spaanse bureau voor gegevensbescherming is in april een vooronderzoek gestart naar mogelijke gegevensschendingen door ChatGPT.

VERENIGDE NATIES

* Planningvoorschriften

De VN-Veiligheidsraad heeft in juli in New York zijn eerste formele discussie over AI gehouden, waarbij zowel militaire als niet-militaire toepassingen van AI aan bod kwamen, die "zeer ernstige gevolgen kunnen hebben voor de vrede en veiligheid in de wereld", zei secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN.

Guterres steunde in juni een voorstel van enkele AI-managers voor de oprichting van een AI-waakhond zoals het Internationaal Atoomagentschap. Hij heeft ook plannen aangekondigd om tegen het einde van het jaar te beginnen met het werk aan een AI-adviesorgaan op hoog niveau om AI-governanceregelingen te herzien.

V.S.

* Op zoek naar input voor regelgeving

Het Amerikaanse Congres hield tussen 11 en 13 september hoorzittingen over AI en een AI-forum met Mark Zuckerberg, CEO van Meta Platforms, en Elon Musk, CEO van Tesla.

Meer dan 60 senatoren namen deel aan de gesprekken, waarbij Musk opriep tot een Amerikaanse "scheidsrechter" voor AI. Wetgevers zeiden dat er algemene overeenstemming was over de noodzaak van overheidsregulering van de technologie.

Op 12 september zei het Witte Huis dat Adobe, IBM, Nvidia en vijf andere bedrijven de vrijwillige verbintenissen van president Joe Biden met betrekking tot AI hadden ondertekend.

De rechter van het district Washington D.C., Beryl Howell, oordeelde op 21 augustus dat een kunstwerk dat door AI gemaakt is zonder menselijke inbreng niet auteursrechtelijk beschermd kan worden onder de Amerikaanse wet.

De U.S. Federal Trade Commission opende in juli een onderzoek naar OpenAI op basis van beweringen dat het de wetten voor consumentenbescherming heeft overtreden. (Samengesteld door Alessandro Parodi en Amir Orusov in Gdansk; Bewerking door Kirsten Donovan, Mark Potter, Christina Fincher en Milla Nissi)