Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor de negen maanden die eindigden op 30 september 2020. Voor de negen maanden kondigde het bedrijf een omzet aan van CNY 104,341 miljoen, vergeleken met CNY 324,216 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg CNY 66,627 miljoen, tegen een bedrijfsresultaat van CNY 49,456 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 59,821 miljoen, tegen een netto-inkomen van CNY 39,822 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,1478, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,0984 een jaar geleden.