Mondi plc heeft aangekondigd dat het interimdividend voor het jaar dat eindigt op 31 december 2022 van 21,67 eurocent per gewoon aandeel op 29 september 2022 zal worden uitbetaald aan de aandeelhouders die op 26 augustus 2022 in het register van Mondi plc waren ingeschreven. Het dividend zal worden betaald uit de uitkeerbare reserves van Mondi plc, zoals opgenomen in de jaarrekening voor het jaar dat eindigt op 31 december 2021. Het interimdividend is niet opgenomen als een verplichting op 30 juni 2022.