Tijdens een reguliere vergadering van de Raad van Bestuur van Vivant Corporation (de "Raad") op 9 februari 2022, waar het quorum volledig aanwezig was, werd de Raad geïnformeerd dat haar onafhankelijke Bestuurder, Attyce R. Rogero, ontslag zal nemen uit de Raad per 28 februari 2022. Tijdens dezelfde vergadering werd mevrouw Minuel Carmela N. Franco met onmiddellijke ingang benoemd in haar nieuwe functie van Executive Vice President en Chief Corporate Officer, naast haar bestaande functies van penningmeester, CFO, Compliance Officer en Chief Risk Officer.