Yuanta Financial Holding Co., Ltd. kondigde de aanpassing aan van de CSO positie van Hsuan Min Kuo/Executive Vice President van Yuanta Financial Holdings met Wei Cheng Huang, Executive Vice President van Yuanta Financial Holdings, Vice Chairman van Yuanta Securities en President van Yuanta Securities met ingang van de datum van goedkeuring door de bevoegde autoriteit voor de nieuwe benoeming van President van Yuanta Life die door het bedrijf werd aangekondigd op 12 maart 2024.