Brangista Inc. heeft geconsolideerde winstverwachtingen bekendgemaakt voor het jaar dat eindigt op 30 september 2021. Voor de periode verwacht het bedrijf een netto omzet van 3.100 miljoen JPY. De bedrijfswinst zal 250 miljoen JPY bedragen. De winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de moedermaatschappij zal 170 miljoen JPY bedragen. De gewone winst per aandeel zal 12,21 JPY bedragen.