TRANSACTION CO.,Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 augustus 2023. Het bedrijf verwacht een netto-omzet van 21.780 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 4.154 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 2.777 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 95,39 JPY.