Transaction Co. Ltd. kondigde geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstresultaten aan voor het volledige jaar dat eindigde op 31 augustus 2021. Voor de periode, op geconsolideerde basis, rapporteerde de onderneming een netto-omzet van 17.139 miljoen JPY, tegenover 18.472 miljoen JPY een jaar geleden. De bedrijfswinst bedroeg 2.820 miljoen JPY, tegen 2.802 miljoen JPY een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg JPY 2.059 miljoen, tegen JPY 1.652 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg JPY 70,71 tegen JPY 56,69 een jaar geleden. Op niet-geconsolideerde basis rapporteerde de onderneming een netto-omzet van 1.409 miljoen JPY tegen 1.637 miljoen JPY een jaar geleden. De bedrijfswinst bedroeg JPY 835 miljoen tegen JPY 889 miljoen een jaar geleden. De winst bedroeg JPY 852 miljoen tegen JPY 625 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg JPY 29,28 tegen JPY 21,46 een jaar geleden.