Transaction Co.,Ltd. heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor het volledige jaar dat eindigt op 31 augustus 2022. Voor dat jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van 19.004 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 3.130 miljoen JPY, een aan de eigenaars van de moedermaatschappij toe te rekenen winst van 2.092 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 71,91 JPY.