TRANSACTION CO.,Ltd. heeft winstverwachtingen gegeven voor het jaar dat eindigt in augustus 2022. Voor dat jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van 19.004 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 3.130 miljoen JPY, een winst toe te schrijven aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 2.092 miljoen JPY of 71,91 JPY per aandeel.