TRANSACTION CO.,Ltd. heeft geconsolideerde winstverwachtingen bekendgemaakt voor de zes maanden eindigend in februari 2022 en het volledige jaar eindigend op 31 augustus 2022. Voor de zes maanden eindigend in februari 2022 verwacht de onderneming een netto-omzet van JPY 8.964 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 1.482 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 997 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 34,26. Voor het volledige jaar dat eindigt op 31 augustus 2022 verwacht de onderneming een netto-omzet van JPY 19.004 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 3.130 miljoen, een winst van JPY 2.092 miljoen toe te schrijven aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij en een gewone winst per aandeel van JPY 71,91.